Radio Majas

Media ilmu tadabbur kalam ilahi

Alhamdulillah, shalawat dan salam kepada Rasulullah ,keluarga, sahabat dan seluruh pengikut Rasulullah hingga di akhir zaman, amma ba’du: 1.Larangan Kencing atau Mandi Di Air Tergenang Seorang muslim dan muslimah tidak diperkenankan untuk  kencing  atau mandi  janabat di dalam air tergenang  yang  tidak mengalir seperti air  sumur, air kolam,air telaga,dll.   Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:   لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ “Janganlah […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info

Alhamdulillah  dan shalawat serta salam kepada Rasulullah,sahabat,keluarga dan pengikut-pengikut setia mereka hinngga hari akhir, amma ba’du: Dalam masalah melubangi telinga kaum wanita (tindik), para ulama’ berselisih pendapat menjadi 2  pendapat yang masyhur: Pendapat  pertama: Pendapat ulama’ Hanafiyah dan Hambaliyah, mengatakan bolehnya perbuatan ini. Pendapat  kedua: Pendapat ulama’ Syafi’iyah, Ibnu Jauziy dan Ibnu Aqil mengatakan tidak bolehnya perbuatan ini.Alasan pendapat ini adalah: 1.Menyakiti anak yang ditindik 2.Bukan merupakan perhiasan yang dharurat […]

Categories: Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'

 Alhamdulillah, shalawat dan salam teruntuk Rasulillah, keluarga,sahabat  dan pengikut setia mereka dalam kebaikan hingga hari  akhir… Amma ba’du: Pada penjelasan yang telah berlalu penulis telah menjelaskan  secara singkat hukum sebuah air muthlak apabila bercampur dengan najis dan merubah salah satu sifatnya maka air tersebut dihukumi najis. Lalu, bagaimanakah dengan air yang mengalir ? Apakah jika air yang mengalir  bercampur dengan najis, ia dapat terpengaruh  olehnya ? Semoga  ulasan singkat berikut […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah

  Apabila air bercampur dengan najis dan merubah salah satu dari sifat air maka dihukumi sebagai air yang najis sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dhaif (namun ulama’ telah sepakat atas makna yang dikandungnya), dari  Abu Umamah al Bahiliy: “Sesungguhnya air tidak ada sesuatupun yang dapat menajiskannya, kecuali yang merubah  bau, rasa, dan warnanya”. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, didhoifkan oleh Abu Hatim. Dalam riwayat Al Baihaqi, “Air itu suci dan mensucikan […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah

Nasehat Emas  Syaikh Sholeh bin Fauzan al-Fauzan hafidhahulloh Pertanyaan: Akhir-akhir ini tersebar aba’ah (yakni: jilbab, pent) yang dinamakan ‘Aba’ah Islamiyyah’ yang dikenakan dari atas kepala, akan tetapi ia memiliki lengan dari tangan sampai ke bahu. Bagaimana pendapat syaikh tentang memakai aba’ah semacam ini?   Jawaban: Yaa ikhwan, jilbab itu tujuannya untuk menutupi bukan untuk berhias. ia bukanlah perhiasan dan tidak boleh digunakan untuk berhias atau diberi bordir-bordir atau lukisan, atau […]

Categories: Artikel, Info, Kajian Ilmiah, Nisa'

Alhamdulillah, shalawat dan salam teruntuk Rasulullah,sahabatnya,keluarganya dan para pengikutnya hingga hari akhir . Amma ba’du: Untuk membahas masalah ini  penulis membaginya menjadi tiga bagian:   1.Air Yang direbus Dengan Bahan Bakar Yang Najis Ulama’ berselisih tentang air yang direbus dengan bahan bakar yang najis menjadi beberapa pendapat: 1.Suci dan mensucikan dengan tanpa adanya kemakruhan.Ini adalah pendpat ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah 2.Makruh.Ini adalah pendapat ulama’ Malikiyah 3.Ulama’ madzhab imam Ahmad membaginya […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah

Alhamdulillah,shalawat dan salam terunjuk kepada baginda Rasulullah,keluarga,istri,sahabat dan pengikut setia mereka dalam kebajikan hingga hari akhir. Amma ba’du: Air musta’mal adalah air yang telah dipergunakan untuk bersuci dan berpisah atau berjatuhan dari anggota wudhu.   Telah berlalu dalam pembahasan hukum dan macam-macam air bahwa air muthlak  telah disepakati oleh para ulama’ atas bolehnya dipergunakan untuk bersuci.Adapun air musta’mal para ulama’ berselisih dalam hal penggunaannya untuk bersuci menjadi beberapa pendapat: 1.Pendapat […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah

Segala puji beruntaikan dengan kecintaan dan pengagungan hanya semata-mata untuk Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang dhahir dan bathin,baik yang  baru maupun lama.Shalawat dan salam atas Nabi-Nya dan Rasul-Nya Muhammad dan keluarganya, sahabat-sahabatnya yang berjalan di atas jalannya serta menolongnya dengan pertolongan yang cepat dan juga kepada para pengikutnya yang telah mengambil sebaik-baik warisannya,yakni ilmu yang bermanfaat dan amal shalih….amma ba’du: Air adalah merupakan salah satu dari alat bersuci secara syar’iy […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info

Segala puji  beruntaikan pengagungan dan kecintaan semata-mata untuk Allah dan shalawat serta salam untuk Rasulullah,keluarga,sahabat dan pengikutnya hingga datangnya hari pembalasan, amma ba’du: Berikut ini  penulis akan sedikit memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum bermake up bagi kaum wanita.Semoga bermanfaat dan berbarokah…   1.Hukum Asal  Bermake up  Bagi Kaum Wanita Allah ta’ala berfirman:  قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة […]

Categories: Artikel, Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'
  • Radio Streaming