Radio Majas

Media ilmu tadabbur kalam ilahi

Pertama: Kedermawanan dan Kemuliaan Nabi صلى الله عليه وسلم  Sahabat Ibnu Abbas رضي الله عنهما menuturkan, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi bila di bulan Ramadhan tatkala ia bertemu Jibril, dan Malaikat Jibril menemui Nabi صلى الله عليه وسلم di setiap malam di bulan Ramadhan dan mengajarkan al-Qur’an, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah manusia yang lebih dermawan dari angin […]

Categories: Artikel, Info

1. Menikah merupakan tanda kekuasaan Allah  Allah ta’ala telah menetapkan sunnah  menikah guna memeriahkan kehidupan alam semesta sekaligus menjadikannya sebagai tanda kekuasaannya yang jelas.Allah Taala berfirman yang artinya :  “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Q.S.Ar […]

Bantul – 08 Januari 2013 (26 Shafar 1434 H) Alhamdulillah, dapat kami informasikan bahwa Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta berencana membangun Lantai 3 (tiga) Masjid Jamilurrahaman & Asrama Baru untuk putri Ma’had Jamilurrahman As-Salafy. Masjid yang dibangun hanya lantai 3 saja karena sejak awal berkontruksi 3 lantai yang nantinya akan digunakan insya Allah untuk asrama. Adapun untuk asrama putri juga akan dibangun, lokasinya diatas bangunan rumah Ustadz/Guru karena lokasinya di […]

Categories: Donasi

Alhamdulillah, shalawat dan salam  kepada Rasulullah,keluarga,sahabat dan pengikut setia mereka dengan baik hingga hari akhir, amma ba’du: Ketahuilah wahai saudaraku seiman…. Bahwasanya pembeda antara ahlu sunnah dan jama’ah dengan ahli bid’ah , pembeda antara ahlu sunnah dengan ahli hawa adalah kesesuaian mereka dengan sahabat Rasulullah. Termasuk landasan  pokok  manhaj (metode beragama) ahlu sunnah dan jama’ah adalah berpegang kepada apa yang berada di atasnya para sahabat, baik dalam pemahaman maupun pengambilan […]

Categories: Artikel, Info, Kajian Ilmiah, Manhaj

Soal: Apabila dijumpai bangkai cicak pada air yang  telah digunakan oleh  seseorang  untuk berwudhu, apakah ia wajib  mengulang wudhunya ? Sementara sebelumnya ia tidak mengetahui adanya bangkai  pada air tersebut sebelum berwudhu dengannya …   Jawab: Syaikh Abdurrahman as Sa’diy telah menjawab masalah ini dengan ucapan Beliau: Yang benar adalah riwayat yang lain dari imam Ahmad yang dipilih oleh sekelompok  dari sahabat Beliau dan juga madzhab imam Malik dan juga […]

Categories: Fiqih, Info, Kajian Ilmiah

Soal: Ada seorang lelaki yang  langsung mencelupkan tangannya setelah tidur, apakah ini akan mempengaruhi kesucian air dalam bejana tersebut ? Dan apakah hikmah dibalik perintah mencuci tangan setelah tidur sebelum dicelupkan ke dalam bejana ?   Jawab: Syaikhul  Islam menjawab masalah ini dengan ucapan beliau: Alhamdulillah… Tentang  apakah air tersebut menjadi air musta’mal  yang tidak boleh digunakan berwudhu, maka  terdapat perselisihan yang masyhur dari kalangan ulama’.Imam Ahmad dalam masalah ini […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah

Soal: Apakah jika ada kucing memakan benda najis, lalu menjilat bejana yang berisi sedikit air akan mempengaruhi kesucian air dalam bejana tersebut ?   Jawab: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang masalah ini, maka Beliau menjawab: Adapun kucing telah sah dari Nabi  bahwasanya beliau bersabda: (إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم) “Sesungguhnya ia bukanlah hewan yang najis, hanyalah ia hewan yang banyak berkeliling  di sisi kalian” (H.R.Abu […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah

  Soal: Bagaimana hukum  sumur yang kejatuhan anjing atau babi atau unta atau kambing lalu mati di dalamnyasedangkan bulu, kulit dan dagingnya telah hilang… Jawab: Syaikhul islam menjawab masalah ini dengan ucapan Beliau: “ Alhamdulillah, sumur manapun yang kejatuhan benda-benda yang disebutkan dan selainnya jika tidak berubah dengan sebab najis tersebut maka ia dihukumi suci. Adapun jika dzatnya masih tersisa maka diambil airnya (dikuras), dzat najisnya dibuang dan air yang […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah

Alhamdulillah,shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah,keluarga,istri dan sahabat serta pengikut mereka dalam kebaikan hingga hari akhir.Amma ba’du: Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah…. Berkenaan dengan hukum kaum laki-laki bersuci dengan menggunakan air yang tersisa dari bekas wudhu’ kaum wanita atau mandinya, ulama’ mempunyai tiga  pendapat: Pertama: Tidak mengapa (boleh) secara muthlaq Dalil madzhab ini adalah: 1.Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, ia mengatakan,  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah
  • Radio Streaming