Radio Majas

Media ilmu tadabbur kalam ilahi

Alhamdulillah  dan shalawat serta salam kepada Rasulullah,sahabat,keluarga dan pengikut-pengikut setia mereka hinngga hari akhir, amma ba’du: Dalam masalah melubangi telinga kaum wanita (tindik), para ulama’ berselisih pendapat menjadi 2  pendapat yang masyhur: Pendapat  pertama: Pendapat ulama’ Hanafiyah dan Hambaliyah, mengatakan bolehnya perbuatan ini. Pendapat  kedua: Pendapat ulama’ Syafi’iyah, Ibnu Jauziy dan Ibnu Aqil mengatakan tidak bolehnya perbuatan ini.Alasan pendapat ini adalah: 1.Menyakiti anak yang ditindik 2.Bukan merupakan perhiasan yang dharurat […]

Categories: Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'

Nasehat Emas  Syaikh Sholeh bin Fauzan al-Fauzan hafidhahulloh Pertanyaan: Akhir-akhir ini tersebar aba’ah (yakni: jilbab, pent) yang dinamakan ‘Aba’ah Islamiyyah’ yang dikenakan dari atas kepala, akan tetapi ia memiliki lengan dari tangan sampai ke bahu. Bagaimana pendapat syaikh tentang memakai aba’ah semacam ini?   Jawaban: Yaa ikhwan, jilbab itu tujuannya untuk menutupi bukan untuk berhias. ia bukanlah perhiasan dan tidak boleh digunakan untuk berhias atau diberi bordir-bordir atau lukisan, atau […]

Categories: Artikel, Info, Kajian Ilmiah, Nisa'

Segala puji  beruntaikan pengagungan dan kecintaan semata-mata untuk Allah dan shalawat serta salam untuk Rasulullah,keluarga,sahabat dan pengikutnya hingga datangnya hari pembalasan, amma ba’du: Berikut ini  penulis akan sedikit memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum bermake up bagi kaum wanita.Semoga bermanfaat dan berbarokah…   1.Hukum Asal  Bermake up  Bagi Kaum Wanita Allah ta’ala berfirman:  قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة […]

Categories: Artikel, Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'

Segala puji beruntaikan pengagungan dan kecintaan untuk Allah semata,shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah,keluarga,sahabat dan pengikut mereka dengan baik hingga datangnya hari pembalasan,amma ba’du: Insya Allah dalam risalah singkat ini, penulis akan uraikan secara ringkat tentang fiqih hiasan yang sudah sangat akrab dan dikenal oleh kaum wanita, yaitu celak… 1.Jenis Celak Terbaik Jenis-jenis celak bermacam-macam,namun yang terbaik adalah itsmid.Yaitu celak yang berasal dari batu celak berwarna hitam cenderung […]

Categories: Artikel, Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'

Segala pujian beruntaikan pengagungan dan kecintaan hanya semata-mata bagi Allah.Shalawat dan salam atas Rasulullah,keluarga,sahabat dan seluruh pengikut setia yang berjalan di atas sunnah Rasulullah hingga datangnya hari akhir.Amma ba’du: Allah ta’ala Yang Maha Bijaksana yang mengetahui semua hal yang bermaslahat bagi hambaNya telah mengatur dengan apik segala hal yang berkaitan dengan tata cara berhiasnya kaum wanita baik di rumah mereka ataupun di luar rumah, termasuk dalam hal ini adalah tata […]

Categories: Artikel, Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'

Segala puji beruntaikan kecintaan dan pengagungan bagi Allah semata.Shalawat dan salam atas Rasulullah,keluarganya,sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang berjalan di atas sunnahnya hingga datangnya hari kemudian.Amma ba’du: Pada kurun terakhir ini, penulis melihat adanya gejala sebagian kaum muslimah mustaqimah (taat Allah dan Rasulullah-begitulah sangakaan baik penulis kepada mereka-) meremehkan sebagian dari hal yang berkaiatan dengan pakaian syar’iy mereka.Ada sebagian mereka yang memakai pakian berbordil, baik pada jilbab yang menutupi kepala […]

Categories: Artikel, Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'

Sholat merupakan kewajiban yang agung. Cukuplah menunjukkan keagungannya bahwa ia diwajibkan oleh Allah Ta’ala kepada umat ini ketika Rasulullah shallalahu’alaihi wa salam di mi’rojkan ke langit ke tujuh dan ia merupakan perkara ibadah yang akan dihisab pertama kali di yaumul qiyamat kelak.Kaum laki-laki diwajibkan untuk melakukan sholat wajib lima waktu di masjid kecuali jika ada udzur menurut sebagian pendapat dari sekelompok ulama dan sunnah muakkad menurut sebagian yang lain. Lalu […]

Categories: Artikel, Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'

Tidaklah diragukan lagi bahwa Allah ta’ala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk.Allah Ta’ala berfirman: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .Q.S.At Tin:4 Berkata imam al Qurthubiy:Yakni seimbang dan sempurna kepemudaannya (20/114) Berkata Ibnu Katsir:” Sesungguhnya Allah ta’ala menciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk,tegak bentuk tubuhnya,sempurna kebagusan anggota tubuhnya” (8/435)     Jikalau demikian keadaannya, maka tidaklah seseorang diperbolehkan untuk merubah-rubah ciptaan Allah […]

Categories: Fiqih, Info, Kajian Ilmiah, Nisa'

Alhamdulilahirobbil’alamin, sholawat dan salam teruntuk Nabiyullah Muhammad, istri-istri, keluarga dan para sahabat beliau serta pengikut mereka dalam kebajikan hingga datangya Hari Pembalasan, amma ba’du:

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasullulloh saw, keluarga, para sahabat dan pengikut mereka di dalam kebaikan hingga datangnya hari pembalasan. Amma ba’du.   Seorang wanita dituntut untuk mempercantik dirinya dan memperindah rambutnya, terlebih bagi mereka yang telah bersuami. Namun, dalam usaha mempercantik diri itu tidak diperkenankan menggunakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasu-Nya, begitu pula dalam memperindah rambut. Dan diantara bentuk usaha memperindah rambut yang dilarang […]

1.Makna dan Pengertian Istihadhoh Bila anda ditanya tentang makna dan pengertian istihadhoh, maka katakanlah: Istihadhoh adalah darah yang keluar dari jalan keluarnya darah haid, namun bukan pada masa-masa haid dan bukan pula nifas atau terkadang bersambung dengan keduanya. Ia bukanlah darah adat kebiasaan dan tabiat kaum wanita. Ia adalah darah yang bersumber dari penyakit yang ada di dalam rahim, warnanya merah dan tidak akan berhenti kecuali jika sakitnya sembuh. Apabila […]

Categories: Nisa'

Sungguh Islam sangat menjaga agama dan kehomatan kaum wanita. Dengan sebab itulah mereka diperintahkan untuk tetap tinggal di rumahnya dan tidak keluar darinya kecuali apabila ada hajat/ keperluan, sebagaimana Allah ta’ala berfirman: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اْلأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti […]

Segala puji teriring kecintaan dan pengagungan, hanya bagi Alloh semata yang telah menjadikan bagi wanita dengan hikmah dan keagungan-Nya, suatu masa dan darah kebiasaan yang disertakan dengannya rangkaian hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tabiat kewanitaannya. Sholawat dan salam terhunjuk kepada nabi Muhammad, pembawa pelita kebenaran bagi umat, keluarga, isteri dan pengikut mereka di dalam kebajikan hingga hari kemudian. Amma ba’du: Saudari-saudariku sidang pembaca, rohimakunnallohu ta’ala… Masalah darah kebiasaan wanita […]

Ketika seorang wanita melakukan perjalanan jauh (safar), berlaku baginya berbagai macam hukum safar yang telah dijelaskan secara rinci oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer. Di antara hukum safar yang banyak mendapatkan perhatian secara khusus dari para ulama adalah hukum sholat ketika safar. Tidak satupun kitab fiqih yang mu’tabar (dianggap/diakui keilmiahannya) kecuali di dalamnya terdapat pembahasan ini. Kali ini, kita akan mempelajari secara singkat hukum-hukum seputar sholat wanita […]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ Puji dan syukur bagi Allah semata, yang telah menjadikan Wudhu’ seutama-utama peribadatan, kunci sholat, penghapus dosa-dosa kecil, pencemerlang wajah serta cahaya bagi pelakunya di hari kiamat kelak. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassallam, juga kepada keluarga ahlul baitnya serta seluruh umat yang setia mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau Shalallaahu Alaihi Wassallam sampai akhir jaman. Para pembaca […]

Categories: Nisa'

Oleh. Ust. Abu Zahroh al-Anwar Sudah merupakan sunatulloh dalam kehidupan dunia ini, bahwa suami istri secara bersama-sama bergandeng tangan memakmurkan dan mengatur kegiatan-kegiatan kehidupan dunia yang dimulai dari rumah tangga mereka. Suami selalu butuh kepada istri, begitu pula sebaliknya. Dari sini, syari’at Islam memberikan petunjuk agar kaum muslimin secara umum dan pasutri secara khusus, mempunyai sifat ta’awun (saling menolong) dalam kebajikan sebatas kemampuan yang dimilikinya dan menjauh secara total ta’awun […]

Categories: Nisa'

  و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى و أقمن الصلاة و ءاتين الزكاة و أطعن الله و رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا  ‏‏‏[‏الأحزاب‏:‏33‏]‏‏.‏ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Alloh dan Rosul-Nya. Sesungguhnya Alloh bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, […]

Categories: Nisa'
  • Radio Streaming