Radio Majas

Media ilmu tadabbur kalam ilahi

 Alhamdulillah, shalawat dan salam teruntuk Rasulillah, keluarga,sahabat  dan pengikut setia mereka dalam kebaikan hingga hari  akhir… Amma ba’du: Pada penjelasan yang telah berlalu penulis telah menjelaskan  secara singkat hukum sebuah air muthlak apabila bercampur dengan najis dan merubah salah satu sifatnya maka air tersebut dihukumi najis. Lalu, bagaimanakah dengan air yang mengalir ? Apakah jika air yang mengalir  bercampur dengan najis, ia dapat terpengaruh  olehnya ? Semoga  ulasan singkat berikut […]

Categories: Artikel, Fiqih, Info, Kajian Ilmiah
  • Radio Streaming